KitchenAid 5KSB4026BPP K400 Artisan Blender – PEBBLE PALM